Thông tin truyện

Chư Thiên Quay Về Cuộc Sống Tu Tiên

Chư Thiên Quay Về Cuộc Sống Tu Tiên

 Tác giả:

 Thể loại:

Tiên Hiệp, Trọng Sinh

 Tình trạng:

Hoàn thành 104 Chương
Đánh giá: 10 /10 từ 3 lượt

Bạn đang đọc truyện Chư Thiên Quay Về Cuộc Sống Tu Tiên của tác giả Tiến Bình. Gồm 4 vũ trụ khác nhau

 

Sơ cấp tu vi gồm: Sơ kỳ, Trung kỳ ,Đại kỳ, Nguyên anh, Nguyên thần, Đại thần, Thần Hồn

 

Trung cấp luyện hồn tu vi: Luyện hồn kỳ, Trung hồn kỳ, Đại hồn kỳ, Thánh cung kỳ, Thánh vực, Thánh hoàng cảnh, Thánh thần cảnh

 

Cao cấp: Thánh sơ tiên, Thánh đại tiên, Đế Thánh, Đại đế cảnh, Đại thần, Đại hoàng cảnh, Vực thần

 

Thánh vực: Thần cảnh, Thiên thần cảnh, Sơ vương, Đế vương, Đại đạo đế cảnh, Đạo nhân cảnh.

 

Tiên vực: Chí tôn —–> chư thiên là Chí Thần Đế Đạo.

 

 


Danh sách chương

Bình luận