Thông tin truyện

Hoa Tư Dẫn

Hoa Tư Dẫn

 Thể loại:

Ngôn Tình

 Tình trạng:

Hoàn thành 59 Chương
Đánh giá: 10 /10 từ 3 lượt

Công chúa tuẫn tiết. Các vị tiên sinh kể chuyện trong trà lầu. phàm những người lớn tuổi chắc hẳn đều từng nghe nói một câu chuyện xảy ra ở quốc đô nước Vệ sáu mươi bảy năm trước. 

Câu chuyện tình tiết đều nói Vệ vương những năm trước đắc tội với Trần vương, bốn năm sau Trần quốc tìm cơ hội thôn tính Vệ quốc. Trần thế tử Tô Dự đích thân xuất chinh, đánh thẳng vào Vệ vương đô. Vệ vương yếu hèn lựa chọn quy hàng, công chúa út Diệp Trăn quyết không chịu nhục, trang điểm đẹp đẽ, đứng trên tường thành đanh thép chỉ trích, trên chỉ trích quốc chủ, dưới chỉ trích ba quân, sau đó hướng về vương cung bái biệt ba vái, rồi mình ngọc nhảy từ trên tường thành cao trăm trượng xuống, tuẫn tiết cùng Vệ quốc. Nhưng thiên hạ lại nhớ đến mối tình ngang trái của nàng với Trần thái tử Tô Dự.

Chuyện kể rằng khi Trần thế tử Tô Dự tiếp nhận quốc ấn quy hàng của Vệ vương ở triều đường Vệ quốc đã hỏi lão Vệ vương Nghe đồn Văn Xương công chúa của quý quốc là đệ nhất tài nữ trong thiên hạ, cầm kỳ thi họa rất mực tinh thông, nhất là tài vẽ tranh sơn thủy, Vệ công từng so sánh quốc ấn này với công chúa, không biết hôm nay bản cung có được vinh hạnh thỉnh cầu Văn Xương công chúa họa cho một bức chân dung? Cả hai tâm đầu ý hợp đều yêu thích nhau. Cho đến khi mất nước chàng đã không kịp đến để cứu nàng mà nàng đã chọn cách tuần tiếc như vậy. Từ đó chàng đau khổ mà không nạp thiếp. 


Bình luận