Thông tin truyện

Hữu Duyên Thiên Lý

Hữu Duyên Thiên Lý

 Tác giả:

 Tình trạng:

Đang tiến hành 124 Chương
Đánh giá: 10 /10 từ 3 lượt

Bạn đang đọc truyện Hữu Duyên Thiên Lý của tác giả Big Thunder. Cao Huyền Nhân đang ngồi trong phòng làm việc, đêm nay nhất định phải làm cho xong mẫu thiết kế này để mai có thể mang lên trường kịp thời hạn chấm điểm. Đam mê với ngành thiết kế thời trang, cũng đã sang năm thứ tư rồi. Ngày nào cũng bận tối mặt tối mũi, hết khâu khâu lại may vá, trong phòng bừa bộn nhiều thứ. Cao Huyền Nhân không thể tiếp tục được nữa, bù đầu từ sáng sớm nay cho đến tận 23 giờ đêm rồi, đề bài lần này kiếm năm mẫu phục trang phong kiến tự sáng tạo, nhưng vẫn không được bỏ đi lối phong cách chính. Cao Huyền Nhân làm bộ này cũng là bộ thứ năm, cậu rất có hứng thú với phong cách thời Lý nên bộ đồ cuối cùng này chính là tác phẩm mà cậu tâm đắc nhất.

 


Bình luận