Thông tin truyện

Trông Em Từ Thuở Còn Thơ

Trông Em Từ Thuở Còn Thơ

 Tình trạng:

Hoàn thành 16 Chương
Đánh giá: 10 /10 từ 3 lượt

Bạn đang đọc truyện Trông Em Từ Thuở Còn Thơ của tác giả Biệt Cảo Tiếu Liễu. Tôi vội vàng sắp xếp cho cô gái ấy vào ở trong khu nhà tốt nhất phủ, sau đó về lục tung cả phòng mình lên.

 

Nha hoàn thân cận Hạnh Nhi bất bình thay tôi: “Tướng quân thật quá đáng, trước kia tiểu thư theo ngài ấy vào sinh ra tử, nếm mật nằm gai, mới được sung sướng được dăm hôm, tướng quân đã dẫn theo người đàn bà khác về, lại còn có thai nữa chứ. Tiểu thư, tiểu thư còn chưa có con nữa này.”

 

Tôi nhắm mắt làm ngơ, lôi ra một hòm trang sức to oành.

 

 


Bình luận