Thông tin truyện

Trồng Trọt Dưỡng Phu Lang

Trồng Trọt Dưỡng Phu Lang

 Tác giả:

 Tình trạng:

Đang tiến hành 41 Chương
Đánh giá: 10 /10 từ 3 lượt

Bạn đang đọc truyện Trồng Trọt Dưỡng Phu Lang của tác giả Trà Mĩ Hoa Lạc. Càng quan trọng hơn là tình huống hiện tại mà nguyên chủ vứt lại cho nàng vô cùng nan giải, nàng ta còn có năm người nam nhân bên cạnh,

 

Khấu Nam Trúc cũng không muốn làm hiệp sĩ tiếp mâm của nguyên chủ

 

Chỉ có thể đi tìm Lí Chính: “Lí Chính! Ta muốn hoà ly.”

 

Lí Chính: “Cái gì? Ngươi phải nghĩ kĩ a, luật pháp có quy định, không thể bán cũng chỉ có thể cho phu lang đã gả ra ngoài a.”

 

Khấu Nam Trúc……..

 


Bình luận