Vạn Cổ Ma Tôn

Chương 253Chương 254

Lâm Tiêu vung tay trái lên, một đạo kiếm khí chứa kiếm ý quét về phía đỉnh của quả trứng yêu thú.

Xì xì! Một âm thanh nhẹ vang lên.

Trên đỉnh quả trứng yêu thú bị khoét thành một cái lỗ lớn.

Chất lỏng bên trong quả trứng không có chút nào bị lộ ra ngoài.

Lâm Tiêu gật đầu hài lòng, sau đó hắn lấy đà rồi nhảy vào trong quả trứng yêu thú.

Sau khi nói lại một câu với hai vị hội trưởng hội phó, hắn bắt đầu vận chuyển Cửu U Trấn Ma Ấn, bắt đầu hấp thụ và luyện hóa.

“Nếu khi đấu giá kiếm quyết 10 tỷ mà ta chưa thức dậy thì hãy đánh thức ta.”

Hai người kia há hốc miệng, cả người tê dại.

Kiếm ý!?

Đây ít nhất phải trên kiếm ý bậc 5.

Bốn loại ý cảnh! ?

Đây… đây còn là người sao?

Cuối cùng họ cũng đã hiểu ra mục đích của tiền bối thiếu niên này khi đến buổi đấu giá.

Kiếm quyết 10 tỷ. Hóa ra là kiếm quyết 10 tỷ.

Trước đây họ đã từng nghe nói về những người lĩnh ngộ ba loại ý cảnh, nhưng đây là lần đầu tiên họ nghe và thấy người có thể lĩnh ngộ bốn loại ý cảnh.

Điều đáng nói là người lĩnh ngộ ba loại ý cảnh khi đó gần như đều là Toàn Đan cảnh bất khả chiến bại.

Nhưng cuối cùng, cho đến cuối đời người đó vẫn không thể nào hoàn thành lĩnh ngộ được ba điều ý cảnh.

Không thể đột phá Hoá Đỉnh, không thể kéo dài tuổi thọ của mình, cuối cùng sẽ chết một cách không cam tâm.

Không ngờ Lâm Tiêu tiền bối lại lĩnh ngộ được bốn loại ý cảnh, vậy … vậy có thể nói là không có hi vọng Hoá Đỉnh rồi.

“Đáng tiếc, dựa vào ngộ tính luyện đan thiên phú của tiền bối, có thể đạt cảnh giới luyện đan sư cửu phẩm trở lên.” Hội trưởng Mặc tiếc nuối nói.

“Vậy có loại khả năng nào, tiền bối không đạt đến Hoá Đỉnh cảnh mà vẫn đạt đến loại cảnh giới luyện đan sư nào đó không?” Hội phó Mã nói.

“Không thể.” Hội trưởng Mặc khẳng định.

“Vậy nếu như có thể lĩnh ngộ Đan Chi Ý Cảnh tới viên mãn thì sao?” Lão Mã đột nhiên nói.

Hội trưởng Mặc: “…”

Điều đó hoàn toàn không thể.

Cuộc đấu giá vẫn tiếp tục.

Vật phẩm thứ bảy cũng là vật phẩm thứ tư từ cuối lên trong cuộc đấu giá này, đó là một môn thương pháp thiên giai, cuối cùng đã được bán với giá 130 triệu.

Món thứ tám là nhất khí đan sương Huyền Minh Phá Cảnh Đan.

Bầu không khí trong phòng đấu giá và các phòng dành cho khách quý đột nhiên bị đẩy lên mức cao nhất.

Có thể nói, một nửa số người ở hiện trường vì tin tức này mà vội vàng chạy tới đây.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.