Vạn Cổ Ma Tôn

Chương 270Chương 271

“Ngươi hãy nghe bản tôn, có bản tôn trợ giúp ngươi, top 10 bảng Chân Long thì có là gì?” Giọng nói đó lại vang lên.

“Được, nói đi, bản vương nghe đây.” Ngụy Vương đáp.

Chiếc nhẫn hình rồng kỳ lạ đột nhiên sáng lên.

“Được, dựa vào tư chất của ngươi, trong vòng mười ngày có lẽ có thể tu luyện, bây giờ để Kiếm Ma Tông và Dạ Cô Thành lớn tiếng thêm vài ngày, ha ha ha.” Giọng nói đó lại nói.

“Ừm!” Ngụy Vương trả lời, lòng trầm xuống tiếp nhận bí pháp trong đầu.

.

Ở phía khác, trong phòng dành cho khách quý cấp cao của trường đấu giá Thiên Nguyên, Lâm Tiêu đã đọc suốt ba ngày.

Trong ba ngày, không biết hắn đã đọc kiếm quyết 10 tỷ bao nhiêu lần.

Chẳng trách quyển kiếm quyết này không bán được nhiều lần ở các thiên vực khác.

Với lĩnh ngộ mãn cấp của mình, hắn xem mấy ngàn lần cũng không thể lĩnh ngộ, huống chi là người bình thường.

Khi tham ngộ kiếm quyết 10 tỷ đến ngày thứ ba, mắt của Lâm Tiêu đột nhiên sáng lên.

“Thì ra, thì ra là như vậy!!” Hắn đã hiểu.

Nhìn bề ngoài, kiếm quyết 10 tỷ là một bộ kiếm pháp cấp địa giai. Nhưng thực ra, nó chỉ là một chiêu kiếm thức.

Nếu muốn thi triển nó thì phải diễn hóa cả bộ kiếm pháp thành một chiêu!

Mắt Lâm Tiêu càng ngày càng sáng lên, thanh trường kiếm lại được cầm trên tay. Ngay lập tức tầng tầng lớp lớp bóng kiếm chồng lên nhau, lấp đầy mật thất.

Một lần thất bại.

Hai lần thất bại.

Mười lần.

Một trăm lần.

Một ngàn lần.

Cuối cùng, sau bốn canh giờ, sắc mặt Lâm Tiêu trắng bệch, ánh mắt sáng ngời.

“Mở ra cho ta!!!” Hắn hét lên một tiếng.

Ngọc giản truyền thừa ghi chép kiếm quyết 10 tỷ trực tiếp bị vỡ vụn.

Một tia thần vận màu trắng bạc từ phía trên xông vào trong cơ thể Lâm Tiêu.

Chỉ có điều khi vừa vào trong cơ thể liền bị tiểu kiếm bản mệnh đạo khí màu đen trên khí hải hoàn toàn hấp thu.

Răng rắc-

Một vết nứt nhỏ xuất hiện trong khoảng không của căn phòng dành cho khách quý.

Ngay lập tức, hư vô và hắc ám vô tận tràn vào, đồng thời có một luồng khí tức cuồng bạo đáng sợ khí tức không ngừng tràn ngập.

Mọi thứ trong phòng dành cho khách quý đều bị hút vào trong đó, bị phá hủy và tan tành. Ngay cả trận pháp trong phòng lúc này cũng bị phá hủy hoàn toàn.

 


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.