Vạn Cổ Ma Tôn

Chương 372Chương 373

Nếu không, cho dù có kiếm trận gia trì, cũng sẽ không tăng nhiều như vậy.

Không chỉ có bọn họ, mà ngay cả Lâm Tiêu và Can Anh Túc cũng có chút ngạc nhiên.

Đối phương có thực lực như vậy cũng không tệ.

“Ra tay đi.” Lâm Tiêu thúc giục.

“Như ngươi ước nguyện!”

“Tinh Viên” Triệu Kiếm Hải hét lên.

Khoát kiếm cấp phẩm trong tay được hắn vung lên.

Xoạt! !

Một đạo kiếm quang cao tận trời chấn động hư không bộc phát ra.

Uy lực cực đại như một tảng đá rơi xuống mặt đất. Nhưng ngay khi đạo kiếm quang này quét qua mọi thứ và đánh về phía đối thủ.

Lâm Tiêu ra tay rồi.

Một quyền!

Hắn chỉ đơn giản là đấm một quyền vào kiếm quang, thậm chí không thi triển bất kỳ linh lực nào.

“?????”

Triệu Kiến Hải ngẩn ra, những người xung quanh cũng chết lặng.

Tiểu tử này đang làm gì vậy? Hắn không cần tay nữa sao?

Ngay cả kiếm của Triệu Kiếm Hải trước đó bị Can Anh Túc chặn lại Triệu Kiếm Hải trước đó, cũng có thêm một lớp sương khí màu đỏ.

Bây giờ thiếu niên này quá điên cuồng rồi.

Bùm! Có một tiếng nổ cực lớn.

Thiếu niên lùi lại ba bước.

Nhưng Triệu Kiếm Hải đã bị một đạo lực mạnh mẽ làm cho chấn động và lùi lại hơn mười bước.

Lại nhìn tay của thiếu niên đó, không hề bị thương.

Ở hiệp đầu tiên, thiếu niên này nhỉnh hơn một chút.

“Không thể nào!” Triệu Kiến Hải kêu lên thất thanh, hắn không thể tin nổi.

Trong trạng thái này mà hắn đã bị một quyền đánh lui sao?

Điều này là không thể.

Ngay sau đó, hắn thúc động toàn bộ linh lực và ý cảnh chi lực, một lần nữa vung kiếm khoát lên và chém vào Lâm Tiêu.

“Thất Tinh Liên Trảm!” Đây là tuyệt kỹ nổi tiếng của hắn và nó là đòn mạnh nhất.

Đạo kiếm tương hỗ lẫn nhau và xếp chồng lên nhau.

Các tầng kiếm ý tiếp tục đột phá.

Bậc 6,8.

Bậc 6,9.

Bậc 7.

Bậc 7,2

Bậc 7,5


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.