Vạn Cổ Ma Tôn

Chương 414Chương 415

Thánh chủ Thái Tuế: “? ? ?”

Các trưởng lão: “? ? ?”

Đây có nghĩa là gì vậy?

Bọn họ chưa bao giờ từng trải qua hai lần đan kiếp liên tiếp, huống chi là ba lần đan kiếp liên tiếp.

Điều này có nghĩa là gì, bọn họ cũng không biết.

Thời gian trôi qua từng chút một.

Một ngày.

Hai ngày.

Ba ngày.

Từng đợt đan kiếp liên tiếp không hề dừng lại.

Bên ngoài Thái Tuế thánh địa cũng thu hút không ít người và thế lực vây xem.

Họ cho rằng một loại bảo bối nào đó sắp ra đời nhưng nơi này dù sao cũng là Thái Tuế thánh địa cho dù có bảo vật sinh ra, cũng không có ai dám tranh đoạt.

Vào ngày thứ tư, một chiếc thuyền bay nhỏ lao tới và dừng lại trên không của Thái Tuế thánh địa.

Hai ông lão vội vàng bay xuống.

“Hai người này là ai? Không chào hỏi gì đã dừng ở Thái Tuế thánh địa rồi sao?”

“Đó chính là hội trưởng đại nhân và hội phó công hội luyện đan Đông Vực, hai người đều là luyện đan sư bát phẩm!”

“Luyện đan sư bát phẩm!? Không phải Đông Vực chúng ta chỉ có hai luyện đan sư bát phẩm sao?”

“Ai nói như vậy, bây giờ có luyện đan sư thứ ba rồi!”

“Xin chào Mã trưởng lão, xin chào Mặc trưởng lão!”

“Xin chào hai vị trưởng lão đại nhân.”

Khi mọi người đang thảo luận, hai ông lão đã bay đến luyện đan phong.

“Mặc hội trưởng, đã lâu không gặp, ta biết động tĩnh này sẽ thu hút hai người qua đây.” Thánh chủ Thái Tuế khách khí chào hỏi.

“Xin chào thánh chủ.” Hội phó Mã nhanh chóng trả lời.

Ông ta là trưởng lão của Thái Tuế thánh địa và cũng là hội phó công hội luyện đan sư.

“Thánh chủ, đây là ai đang luyện đan vậy?” Mặc hội trưởng trực tiếp hỏi.

Hiện tại sự chú ý của ông ta đều tập trung vào tịnh thất luyện đan.

Sự chấn động trong lòng không thể hơn được nữa, gần đây Đông Vực làm sao vậy.

Ban đầu nghĩ rằng Lâm Tiêu tiền bối đã là tài năng đáng kinh ngạc, là luyện đan sư tài năng nhất và trẻ tuổi nhất ở Đông Vực. Chưa được mấy ngày, lại xuất hiện thêm một bi.ến thái nữa rồi.

Hơn nữa, thậm chí ở thành Thiên Nguyên bọn họ còn có thể lờ mờ cảm nhận được sự chấn động cho nên mới lái phi thuyền đến đây với tốc độ cực nhanh.

Điều đó có thể chứng minh, luyện đan sư ở đây ít nhất cũng là cửu phẩm.

Trình độ và tài năng luyện đan của luyện đan sư này nói không chừng còn mạnh hơn Lâm Tiêu tiền bối một bậc.

Thực sự là chuyện lạ hàng năm, trong năm nay vô cùng nhiều.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.