Vạn Cổ Ma Tôn

Chương 452Chương 453

“Vậy tại sao lại phải thiết lập nhiều mức độ ngộ tính như vậy?” Lâm Tiêu không thể hiểu nổi vì vậy hắn chỉ có thể tham ngộ tất cả những pho tượng này trước.

Hắn có thể cảm nhận được ánh sáng vàng của những pho tượng ở mỗi tầng là một ý niệm tàn khuyết của một loại bí thuật.

Chỉ bằng cách tập hợp những ý niệm tàn khuyết này lại với nhau, người ta mới có thể lĩnh ngộ bí thuật một cách hoàn chỉnh.

Vậy thì tiếp tục!

Lâm Tiêu chạm vào pho tượng Bá Hạ, sau khi ánh sáng vàng lọt vào cơ thể hắn, ánh sáng trắng lại nhấp nháy và đưa hắn đến tầng tiếp theo.

Chỉ là khi Lâm Tiêu tới tầng thứ năm, có chút kinh ngạc bởi vì ở tầng này không có một mà là hai pho tượng.

Xem ra… Dự đoán của bản thân không hoàn toàn đúng.

Trên tháp Chân Long Thiên Mệnh này vẫn còn những thứ khác.

Lâm Tiêu lại chạm vào nó.

Lúc này, những người bên ngoài tháp Chân Long Thiên Mệnh, thông qua thuỷ màn nhìn thấy những chuyện đã xảy ra thì hoàn toàn sững sờ.

Vẻ mặt của tất cả bọn họ trông giống như đã nhìn ma.

Thật kỳ lạ, thực sự kỳ lạ. Chuyện gì đang xảy ra với Lâm Tiêu vậy?

Ăn cơm cũng phải nuốt mấy lần, nhưng ngươi, cái này… Đây không phải là xông vào tháp mà là trở về nhà của chính mình thì đúng hơn.

Nếu không, tại sao người khác đang liều mạng lĩnh ngộ mà Lâm Tiêu ngươi lại dễ dàng xông lên đến tầng thứ năm rồi.

Ngay cả đại yêu nữ Đại Can và Lãnh Vô Lệ vẫn đang tập trung lĩnh ngộ ở tầng ba.

Đừng nói tới những người khác, thậm chí bọn họ còn chưa thông qua tầng thứ hai.

Ngay cả những người của Thái Tuế thánh địa cũng kinh ngạc không thôi.

Tiền bối Lâm Tiêu mang đến quá nhiều bất ngờ. Họ gần như sắp tê liệt rồi.

“Ta thật sự hoài nghi Lâm Tiêu đã phát hiện bí mật nào đó có thể nhanh chóng lĩnh ngộ pho tượng, nếu không tại sao có thể nhanh như vậy? !”

“Một pho tượng không ngăn được hắn, bây giờ có hai pho tượng rồi, có thể sẽ ngăn cản hắn một chút.”

“Cái gì gọi là đầu tàu làm gương? Lâm Tiêu này đã hơn người thứ hai 20.000 điểm rồi, những người còn lại thậm chí không bằng một phần đuôi lẻ của hắn.”

“Trời ơi!! Lại thông qua rồi! Trong nháy mắt Lâm Tiêu này đã thông qua tầng thứ năm rồi.”

“Tầng thứ sáu rồi, tầng thứ sáu cũng có hai pho tượng, mẹ kiếp, lại xuyên qua rồi, tên này còn là người sao?”

“Hỏng rồi, lần này đệ nhất bản Chân Long nhất định thuộc về hắn.”

“Đã hết tượng chưa vậy, chỉ là những pho tượng sao?”

Khi những người bên ngoài kinh ngạc hết lần này đến lần khác, Lâm Tiêu cứ xông lên, thế như phá tre.

Chỉ mất chưa đầy hai phút để đến tầng thứ bảy. Ở đây cũng có hai pho tượng ở đây, lần lượt là Long Tử Bồ Lao và Long Tử Ly Vẫn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.