Võ Đế Vô Cực

Chương 139: Đại Chiến Ma Thầnngôn tình hoàn

Trong nháy mắt hắn xuất hiện trước mặt Ma Thần rồi gào lớn:

– Tuyệt Ô Toả Long Trận!

Rồi lập tức thuấn di đi, để lại Ma Thần với ngọn giáo đao vù vù lao đến. Một tiếng nổ lớn phát ra, nó khiến cả Vực Địa của Sát Thần Thương không chịu đựng được mà sụp đổ. Sau sự sụp đổ Vực Địa của Sát Thần Thương thì Dương Tử và Ma Thần đã được đưa ra ngoài. Tên Ma Thần thì bị đứt một bên cánh tay, Dương Tử cũng không ngoại lệ. Ngay trong cái lúc hắn bị đống đất đá làm cản trở tầm nhìn, tên Ma Thần đã lập tức tung đến hắn sát chiêu. Khiến tay của Dương Tử đi về miền cực nhọc, hắn thở dốc rồi nói:

– Vậy mà cũng chỉ lấy đi được một tay ngươi thôi à?

Dương Tử cũng thở dốc rồi đáp:

– Cái danh Ma Thần cũng chỉ có thế mà thôi!

Dương Tử lập tức gào lên:

– Vạn Đạo Chi Luân!

Cùng lúc đó Ma Thần cũng gào lên:

– Vạn Ma Chi Luân!

Hai luồng sức mạnh từ từ tràn ra rồi tràn ra như thác đổ, chúng đối trọi với nhau không dứt, khiến cả Hư Không Giới như chia thành hai nửa trắng đen. Cả Hư Không Giới cũng vì hai luồng sức mạnh này mà bắt đầu rung lắc. Thiên Đạo cũng đến góp vui mà đánh sét xuống, nhưng bị Dương Tử và Ma Thần đồng thanh hét lên:

– Cút!

Thiên Đạo cũng lập tức rời đi, chấn động của Hư Không Giới càng ngày càng lớn. Mấy vị Võ Đế ở Hỗn Độn Thánh Địa cũng cảm nhận được chấn động ấy. Cổ liền quay sang nhìn Thông Tuệ mà hỏi:

– Nàng có thấy được lý do của chấn động này không?

Thông Tuệ lắc đầu nói:

– Rất mơ hồ, nhưng có lẽ là do Vô Cực huynh mà ra.

Cơ Minh đang ngồi thì mắt bỗng đau nhói, hắn gào lên:

– Lập tức di chuyển Thánh Địa đi! Mau lên!

Dương Tử lúc này cũng từ từ hấp thụ lại luồng sức mạnh kia, Ma Thần cũng như vậy. Mới chỉ toả ra sức mạnh mà mặt đất hai người đứng đã gần như không còn. Bấy giờ cả Hư Không Giới nơi nào cũng có thiên tai không ngớt. Long Tổ trong Thức giới của Dương Tử gào lên:

– Mẹ kiếp! Đưa tên kia vào Vực Địa của Tru Đế đi! Nếu không cả cái hư không giới này sẽ bị hủy trong tay ngươi mất!

Dương Tử nghe xong lập tức đẩy nhanh tiến trình hấp thụ, có mặt ngay sau lưng tên Ma Thần. Dương Tử nói:

– Tru Đế Kiếm! Vực Địa! Vạn Kiếm Chi Mộ!

Lập tức tên Ma Thần cũng bị hút vào trong, Dương Tử thở hắt ra một hơi rồi gào lên:

– Kiếm Triều!

Cả ngàn cả vạn thanh kiếm từ dưới đất bay lên, tập hợp lại, to lớn như thủy triều. Một đường hướng thẳng đến phía tên Ma Thần kia.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.